Bài đăng

Chạy Spss, Stata cho luận văn

Nhóm Dịch vụ SPSS cung cấp dịch vụ thu thập số liệu, nhập liêu dịch vụ chạy SPSS, dịch vụ chạy STATA, dịch vụ chạy EViews Thu thập dữ liệu Nhập liệu Tư vấn và dạy spss, eviews Dịch vụ phân tích dữ liệu với SPSS, STATA, EVIEWS Cung cấp dịch vụ chạy SPSS, dịch vụ chạy STATA, dịch vụ chạy EViews Dịch vụ của chúng tôi Hỗ trợ nghiên cứu Hỗ trợ xử lý SPSS Hỗ trợ Amos Dịch vụ luận văn Dịch vụ SPSS Hỗ trợ SPSS Phân tích SPSS Hỗ trợ xử lý Amos Nhận thấy nhiều bạn không có thời gian học các khóa học phân tích dữ liệu phục vụ cho các đề tài nghiên cứu (luận văn, luận án, vv). Chúng tôi nhận hỗ trợ chạy dữ liệu với phần mềm SPSS, phần mềm Eviews, phần mềm STATA và phần mềm AMOS cho các nghiên cứu. Nội dung dịch vụ:  Chạy dữ liệu theo mô hình  được đề xuất và giải thích các kết quả từ dữ liệu

Dịch vụ SPSS; Nhập liệu, xử lý, phân tích, trình bày

Hình ảnh
Chúng tôi hỗ trợ mọi vấn đề về số liệu trên SPSS Trên thực tế làm việc chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp mắc lỗi ngay trong việc thiết kế bảng câu hỏi gây khó khăn rất lớn cho việc phân tích và thể hiện ý đồ của nhà nghiên cứu. Vì vậy đừng chỉ tìm đến chúng tôi khi đã có bảng số liệu. Hãy liên hệ ngay chúng tôi khi bạn bắt đầu thực hiện nghiên cứu sớm nhất để được tư vấn về thiết kế nghiên cứu, thiết kế bảng hỏi Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thiết kế nghiên cứu            Dịch vụ tư vấn thiết kế  bảng câu hỏi nghiên cứu Chúng tôi   hỗ trợ : – Thu thập dữ liệu cho đề tài luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của bạn . – Sau đó chạy mô hình và phân tích, xử lý các loại dữ liệu bằng phần mềm SPSS, EVIEWS, STATA, EXEL. – Xử lý các mô hình VAR, VECM, ARIMA, PROBIT, TOBIT, – Phân tích EFA, PCA … – Nhận phân tích các loại mô hình nghiên cứu cho các loại đề tài về kinh tế, xã hội, tài chính, thống kê, hành vi, các loại điều tra nghiên cứu khác … Các dạng nội dung hay p