Chạy Spss, Stata cho luận vănLH: viethungspss@gmail.com
ĐT: 0987 463 491

Nhóm Dịch vụ SPSS cung cấp dịch vụ thu thập số liệu, nhập liêu dịch vụ chạy SPSS, dịch vụ chạy STATA, dịch vụ chạy EViews


Dịch vụ của chúng tôi

Nhận thấy nhiều bạn không có thời gian học các khóa học phân tích dữ liệu phục vụ cho các đề tài nghiên cứu (luận văn, luận án, vv). Chúng tôi nhận hỗ trợ chạy dữ liệu với phần mềm SPSS, phần mềm Eviews, phần mềm STATA và phần mềm AMOS cho các nghiên cứu.

Nội dung dịch vụ: Chạy dữ liệu theo mô hình được đề xuất và giải thích các kết quả từ dữ liệu


Xem thêm:
Bài đăng phổ biến từ blog này

Dịch vụ SPSS; Nhập liệu, xử lý, phân tích, trình bày