Dịch vụ SPSS; Nhập liệu, xử lý, phân tích, trình bàyLH: viethungspss@gmail.com
ĐT: 0987 463 491


Chúng tôi hỗ trợ mọi vấn đề về số liệu trên SPSS


Trên thực tế làm việc chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp mắc lỗi ngay trong việc thiết kế bảng câu hỏi gây khó khăn rất lớn cho việc phân tích và thể hiện ý đồ của nhà nghiên cứu. Vì vậy đừng chỉ tìm đến chúng tôi khi đã có bảng số liệu.

Hãy liên hệ ngay chúng tôi khi bạn bắt đầu thực hiện nghiên cứu sớm nhất để được tư vấn về thiết kế nghiên cứu, thiết kế bảng hỏi


Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thiết kế nghiên cứu           Dịch vụ tư vấn thiết kế  bảng câu hỏi nghiên cứuChúng tôi  hỗ trợ :

– Thu thập dữ liệu cho đề tài luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của bạn .

– Sau đó chạy mô hình và phân tích, xử lý các loại dữ liệu bằng phần mềm SPSS, EVIEWS, STATA, EXEL.
– Xử lý các mô hình VAR, VECM, ARIMA, PROBIT, TOBIT,
– Phân tích EFA, PCA …
– Nhận phân tích các loại mô hình nghiên cứu cho các loại đề tài về kinh tế, xã hội, tài chính, thống kê, hành vi, các loại điều tra nghiên cứu khác …

Các dạng nội dung hay phân tích cho một luận văn tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ :
1. Thực hiện thống kê mô tả mẫu của nghiên cứu
2. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng hệ số tin cậy CronbachAlpha.
3. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng phân tích nhân tố khám phá EFA.
4. Kiểm định sự tương quan giữa các nhân tố
5. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng Hồi quy tuyến tính.
6. Kiểm định trung bình tổng thể (T-Test).
7. Phân tích phương sai (ANOVA).
8. Kiểm định Chi Square
9. Kiểm định phi tham số (Sign Test; Wilcoxon Signed-Rank Test;Kruskal-Wallis; Chi bình phương; Kolmogorov-Smirnov).

Để thảo luận về bào viết này, vui lòng đăng nhập facebook và bình luận phía dưới đường dẫn sau
https://www.facebook.com/hotronghiencuu/posts/443537615995550

Xem thêm:
Bài đăng phổ biến từ blog này

Chạy Spss, Stata cho luận văn