Đây là một sản phẩm của Hỗ trợ nghiên cứu. Truy cập vào ungdung.hotronghiencuu.com để đọc nhiều tài liệu hay

Đây là một sản phẩm của Hỗ trợ nghiên cứu. Truy cập vào ungdung.hotronghiencuu.com để đọc nhiều tài liệu hay

Điều khoản dịch vụ và sản phẩm

 1. Mọi thông tin  khách hàng được bảo mật 100%
 2. Chúng tôi chỉ lưu trữ bài 6 tháng. Hoặc các bạn có quyền yêu cầu xóa ngay khi nhận bài. Vui lòng lưu trữ bài cẩn thận
 3. Chúng tối chỉ tính phí dịch vụ dựa trên các đầu việc mình làm
 4. Ngoại trừ các bộ dữ liệu mẫu, mỗi bộ dữ liệu gửi cho các bạn là duy nhất
 5. Các sản phẩm được bàn giao theo thỏa thuận khi trao đổi về từng bài, nhưng chắc chắn sẽ bao gồm file dữ liệu
 6. Quyền đọc tài liệu đi kèm trên website ungdung.hotronghiencuu.com khi sử dụng dịch vụ là vĩnh viễn (cho đến khi website còn tồn tại). Tuy nhiên bạn cần gia hạn 2 tháng/01 lần để tránh tài khoản ảo
 7. Tài khoản và các ấn phẩm bàn giao cho các bạn là sản phẩm 100% quyền sỏ hữu của các bạn. Các bạn có quyền cho, tặng, bán, sao chép,…. mà không cần hỏi ý kiến chúng tôi
 8. Với các bộ dữ liệu mẫu thì chúng  không phải là duy nhất. Có nhiều người có thể đã mua bộ dữ liệu đó
 9. Các bộ data là cố định, không gồm các tùy chọn sửa theo yêu cầu
 10. Nếu muốn sửa theo yêu cầu vui lòng sử dụng dịch vụ như các khách hàng bình thường (phần nào làm được các bạn nên làm, bên mình chỉ tính phí những phần mình làm theo điều số 3 ở trên)
 11. Nếu có mã giảm giá, vui lòng cung cấp sau khi nhận được báo giá và còn hiệu lực. Số giảm giá dựa trên giá đã báo.