Đây là một sản phẩm của Hỗ trợ nghiên cứu. Truy cập vào ungdung.hotronghiencuu.com để đọc nhiều tài liệu hay

Đây là một sản phẩm của Hỗ trợ nghiên cứu. Truy cập vào ungdung.hotronghiencuu.com để đọc nhiều tài liệu hay

Hướng dẫn giảm số biến độc lập từ 1 bộ data mẫu nhiều biến độc lập có sẵn

Trong file tải về đính kèm các bộ dữ liệu có đầy đủ các hướng dẫn biến đổi cơ bản khác

Chúc các bạn làm bài tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *