DATA SPSS 007NK

(1 đánh giá của khách hàng)

499.000 

 • Vui lòng đọc kỹ điều khoản ở đây trước khi mua bộ dữ liệu mẫu này: https://dichvuspss.lestaup.com/dieu-khoan/
 • Đăng ký tài khoản và đăng nhập trước khi đặt mua và thanh toán để đảm bảo quyền lợi
 • File sản phẩm được nén dưới định dạng .zip
 • Xem hướng dẫn mua ở đây nếu cần thiết https://dichvuspss.lestaup.com/huong-dan-mua-san-pham-ao/
 • Cỡ mẫu 250 quan sát
 • 5 biến độc lập X1-X5. Mỗi biến gồm 6 biến quan sát
 • 1 biến phụ thuộc Y gồm 4 biến quan sát
 • Thỏa mãn Cronbach alpha- efa- tương quan- hồi quy tuyến tính bội
 • Không loại biến ở cronbach alpha, EFA
 • Tương quan, hồi quy không loại biến. Các biến tác động dương. R2 khoảng 61%
 • Có bao gồm biến nhân khẩu học thiết kế dạng module. Xem chi tiết ở phần mô tả sản phẩm phía dưới
 • Tài liệu hướng dẫn xử lý biến đổi bộ data theo nhu cầu được nén kèm trong file tải về
 • Không kèm dịch vụ sửa lại dữ liệu theo yêu cầu. Bộ dữ liệu này là cố định. Hãy chọn bộ data sát nhất với như cầu. Nếu muốn sửa data vui lòng sử dụng dịch vụ sửa dữ liệu như các khách hàng bình thường
 • Lưu ý rằng sau khi nhận data bạn không có quyền đổi nữa vì đây là sản phẩm kỹ thuật số không thể hoàn lại.
 • Tặng kèm gói đọc full tài liệu phân tích dữ liệu tại https://ungdung.hotronghiencuu.com/ trong vòng 2 tháng
 • Xem các kết quả chính ở phía dưới phần mô tả

Mô tả

E:\D cu\a-phantichso247\SHOP DATA\SPSS 007NK\SPSS07NK.PNG

Chi tiết 1 số kết quả chính của bộ data này. Lưu ý rằng kết quả này chỉ để tham khảo vì sau khi tiến hành xử lý lại data thì kết quả sẽ khác đi

Phần chung với bộ DATA SPSS 007

Thống kê mô tả

EFA không loại gì

Tương quan

Hồi quy

Kết quả phân tích Independent Sample t test và One –way ANOVA (Phần mở rộng so với bộ DATA SPSS 007)

Dưới đây là kết quả phân tích Independent Sample t test và One –way ANOVA giữa biến phụ thuộc Y với module biến nhân khẩu học

Nếu chưa rõ, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để hiểu rõ module biến nhân khẩu học là gì. Cách sử dụng nó đã được đóng gói kèm bộ dữ liệu khi tải về

Modul gồm 10 biến nhân khẩu học gồm NK20, NK21, NK30, NK31, NK40, NK41, NK50, NK51, NK60, NK61

Ví dụ NK20 là biến nhân khẩu gồm 2 giá trị 1 và 2 mà khi ta thực hiện so sánh giá trị trung bình bằng tích Independent Sample t test ( hay One –way ANOVA) cho ta kết luận rằng KHÔNG CÓ sự khác biệt về giá trị trung bình biến phụ thuộc Y giữa 2 nhóm 1 và 2

Ví dụ NK21là biến nhân khẩu gồm 2 giá trị 1 và 2 mà khi ta thực hiện so sánh giá trị trung bình bằng tích Independent Sample t test ( hay One –way ANOVA) cho ta kết luận rằng CÓ sự khác biệt về giá trị trung bình biến phụ thuộc Y giữa 2 nhóm 1 và 2

NK20

NK21

NK30

NK31

NK40

NK41

NK50

NK51

NK60

NK61

1 đánh giá cho DATA SPSS 007NK

 1. Ẩn danh

  5* cho sản phẩm. hướng dẫn chi tiết

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.