DATA SPSS 020 | Thích hợp cho mô hình 7-8-9 biến độc lập

(2 đánh giá của khách hàng)

549.000 699.000 

 • Dễ dàng biến đổi cho các mô hình có 5-6-7-8-9 biến độc lập
 • Không nhất thiết phải dùng bộ data này áp đặt vào 1 bài có số biến độc lập bằng số biến sẵn có trong bộ dữ liệu mẫu. Bạn có thể dùng nó cho mô hình ít biến độc lập hơn với hướng dẫn ở đây. Việc mua 1 bộ data có nhiều biến độc lập hơn làm tăng số biến thể bạn có thể có với bộ dữ liệu cần có.
 • Bộ dữ liệu này có 20 phiên bản, 10 phiên bản không có phần module nhân khẩu và 10 phiên bản có module nhân khẩu. Xem chi tiết ở phần mô tả để chọn được bộ dữ liệu phù hợp nhất
 • Thỏa mãn Cronbach alpha- efa
 • Không loại biến ở cronbach alpha, EFA
 • Hồi quy tuyến tính 9 biến độc lập, trong đó có 6-8 biến có ý nghĩa thống kê
 • Vui lòng đọc kỹ điều khoản ở đây trước khi mua bộ dữ liệu mẫu này: https://dichvuspss.lestaup.com/dieu-khoan/
 • Đăng ký tài khoản và đăng nhập trước khi đặt mua và thanh toán để đảm bảo quyền lợi
 • File sản phẩm được nén dưới định dạng .zip
 • Xem hướng dẫn mua ở đây nếu cần thiết https://dichvuspss.lestaup.com/huong-dan-mua-san-pham-ao/
 • Tài liệu hướng dẫn xử lý biến đổi bộ data theo nhu cầu được nén kèm trong file tải về.Các hướng dẫn gồm tăng giảm cỡ mẫu, tăng giảm biến quan sát, đổi dấu hồi quy,…. (Còn nhiều, tiếp tục cập nhật và đủ cho các bạn dùng)
 • Không kèm dịch vụ sửa lại dữ liệu theo yêu cầu. Bộ dữ liệu này là cố định. Hãy chọn bộ data sát nhất với nhu cầu để phải sửa ít nhất. Nếu muốn sửa data vui lòng sử dụng dịch vụ sửa dữ liệu như các khách hàng bình thường
 • Lưu ý rằng sau khi nhận data bạn không có quyền đổi nữa vì đây là sản phẩm kỹ thuật số không thể hoàn lại.
 • Xem các kết quả chính ở phía dưới
549.000 
549.000 
549.000 
549.000 
549.000 
549.000 
549.000 
549.000 
549.000 
549.000 
699.000 
699.000 
699.000 
699.000 
699.000 
699.000 
699.000 
699.000 
699.000 
699.000 

Mô tả

Bộ dữ liệu có 20 phiên bản khác nhau, gồm 10 phiên bản không có module nhân khẩu và 10 phiên bản có module nhân khẩu. Chi tiết ở phần mô tả phía dưới

Bộ dữ liệu gốc là DATA SPSS 018. Mỗi bộ data trong phiên bản này được cắt bớt đi 1 biến độc lập tạo thành bộ data mới có 9 biến độc lâp. Như vậy

+ Mỗi bộ data nào gồm những biến độc lập nào và kết quả hồi quy (R bình phương, biến nào có ý nghĩa thống kê, biến nào không có ý nghĩa thống kê) xem ở phần Kết quả hồi quy trong mô tả sản phẩm phía dưới

+ Phần thống kê mô tả biến quan sát, cronbach alpha, phân tích Independent Sample t test và One –way ANOVA xem cùng với bộ DATA SPSS 018

+ Phân tích EFA chắc chắn đẹp và ra 9 nhóm

 

Dưới đây là chi tiết 1 số kết quả chính của bộ data này. Lưu ý rằng kết quả này chỉ để tham khảo vì sau khi tiến hành xử lý lại data (thêm bớt biến quan sát, thêm bớt số quan sat để thay đổi cỡ mẫu) thì kết quả sẽ khác đi

Mô tả kết quả phân tích hồi quy

Z02001 và Z02001NK

Z02002 và Z02002NK

Z02003 và Z02003NK

Z02004 và Z02004NK

Z02005 và Z02005NK

Z02006 và Z02006NK

Z02007 và Z02007NK

Z02008 và Z02008NK

Z02009 và Z02009NK

Z02010 và Z02010NK

Kết quả Independent sample t test và One way ANOVA – chỉ có trên các bộ dữ liệu Z020**NK với phần module biến nhân khẩu

Dưới đây là kết quả phân tích Independent Sample t test và One –way ANOVA giữa biến phụ thuộc Y với module biến nhân khẩu học

Nếu chưa rõ, vui lòng CLICK VÀO ĐÂY để hiểu rõ module biến nhân khẩu học là gì. Cách sử dụng nó đã được đóng gói kèm bộ dữ liệu khi tải về

Modul gồm 10 biến nhân khẩu học gồm NK20, NK21, NK30, NK31, NK40, NK41, NK50, NK51, NK60, NK61

Ví dụ NK20 là biến nhân khẩu gồm 2 giá trị 1 và 2 mà khi ta thực hiện so sánh giá trị trung bình bằng tích Independent Sample t test ( hay One –way ANOVA) cho ta kết luận rằng KHÔNG CÓ sự khác biệt về giá trị trung bình biến phụ thuộc Y giữa 2 nhóm 1 và 2

Ví dụ NK21là biến nhân khẩu gồm 2 giá trị 1 và 2 mà khi ta thực hiện so sánh giá trị trung bình bằng tích Independent Sample t test ( hay One –way ANOVA) cho ta kết luận rằng CÓ sự khác biệt về giá trị trung bình biến phụ thuộc Y giữa 2 nhóm 1 và 2

NK20

NK21

NK30

NK31

NK40

NK41

NK50

NK51

NK60

NK61

 

2 đánh giá cho DATA SPSS 020 | Thích hợp cho mô hình 7-8-9 biến độc lập

 1. Anh Văn

  Tuyệt vời Dữ liệu rất đúng nhu cầu và phù hợp với nhiều bài nghiên cứu

 2. Anh Văn

  Bên bạn làm rất kỳ công quá nhiều phiên bản

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.