DATA SPSS B11- Hồi quy nhị phân 5 biến độc lập

349.000 

 • Vui lòng đọc kỹ điều khoản ở đây trước khi mua bộ dữ liệu mẫu này: https://dichvuspss.lestaup.com/dieu-khoan/
 • Đăng ký tài khoản và đăng nhập trước khi đặt mua và thanh toán để đảm bảo quyền lợi
 • File sản phẩm được nén dưới định dạng .zip
 • Xem hướng dẫn mua ở đây nếu cần thiết https://dichvuspss.lestaup.com/huong-dan-mua-san-pham-ao/
 • Bộ dữ liệu này có 26 phiên bản, khác nhau ở tỷ lệ có/không của biến phụ thuộc Y, R bình phương. Xem chi tiết ở phần mô tả để chọn được bộ dữ liệu phù hợp nhất
 • Thỏa mãn Cronbach alpha- efa
 • Không loại biến ở cronbach alpha, EFA
 • Không gồm biến nhân khẩu học
 • Tài liệu hướng dẫn xử lý biến đổi bộ data theo nhu cầu được nén kèm trong file tải về
 • Không kèm dịch vụ sửa lại dữ liệu theo yêu cầu. Bộ dữ liệu này là cố định. Hãy chọn bộ data sát nhất với nhu cầu để phải sửa ít nhất. Nếu muốn sửa data vui lòng sử dụng dịch vụ sửa dữ liệu như các khách hàng bình thường
 • Lưu ý rằng sau khi nhận data bạn không có quyền đổi nữa vì đây là sản phẩm kỹ thuật số không thể hoàn lại.
 • Tặng kèm gói đọc full tài liệu phân tích dữ liệu tại https://ungdung.hotronghiencuu.com/ trong vòng 2 tháng
 • Xem các kết quả chính ở phía dưới
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 
349.000 

Mô tả

Mô tả các biến quan sát

Cronbach’s Alpha không loại biến (không trích dẫn)

EFA đẹp- trích ma trận xoay

So sánh 26 bộ dữ liệu

Điểm chung

+ Phần biến độc lập như nhau ở trên

+ Các biến độc lập tác động cùng chiều (dấu dương, tất cả có ý nghĩa thống kê)

+ Đánh giá độ phù hợp qua phép kiểm: Omnibus Tests of Model Coefficients thỏa mãn

+ Kiểm định H-L: Hosmer and Lemeshow Test thỏa mãn

Điểm khác biệt

Lưu ý để chọn bộ dữ liệu phù hợp

Các bộ dữ liệu ZB1101 đến ZB1126 khác biệt nhau về

+ Tỷ lệ người trả lời không (=0) và có (=1) của biến phụ thuộc

+ Chất lượng dự đoán của mô hình

Các mô hình có chất lượng cao là mô hình có Nagelkerke R Square cao (giá trị này nằm trong khoảng 0-1 như R Square của hàm hồi quy tuyến tính). Mô hình có chất lượng càng cao thì hệ số hồi quy của các biến cũng càng cao. Nếu sợ data ảo có thể chọn mô hình có chất lượng thấp hơn.

Việc xem xet tỷ lệ dự đoán đúng không quá quan trọng- do nó còn phụ thuộc tỷ lệ 0/1 của biến phụ thuộc. Giả sửa biến phụ thuộc có 90% giá trị 1 và 10% giá trị 0, Như vậy do dù mô hình không có khả năng dự đoán khi nó đoán bừa rằng tất cả đều bằng 1 thì nó cũng đón đúng 90% rồi

Nếu thực hiện nhiều biến đổi trên bộ data này như thêm bớt mẫu số lượng lớn thì nên chọn những bộ dữ liệu có R2 lớn hơn sẽ an toàn hơn

So sánh 26 kết quả hồi quy

Số lượng giá trị 0 của biến phụ thuộc Số lượng giá trị 1 của biến phụ thuộc Tỷ lệ giá trị 0 (%) Tỷ lệ giá trị 1 (%) Nagelkerke R Square (đơn vị %- tối đa 100%) % dự đoán đúng của mô hình
ZB1101 172 45 79.26 20.74 80 92
ZB1102 172 45 79.26 20.74 69 90
ZB1103 170 47 78.34 21.66 91 98
ZB1104 170 47 78.34 21.66 82 93
ZB1105 170 47 78.34 21.66 70 89
ZB1106 145 72 66.82 33.18 91 95
ZB1107 145 72 66.82 33.18 84 92
ZB1108 145 72 66.82 33.18 76 88
ZB1109 123 94 56.68 43.32 93 96
ZB1110 123 94 56.68 43.32 85 92
ZB1111 123 94 56.68 43.32 75 89
ZB1112 123 94 56.68 43.32 68 86
ZB1113 99 118 45.62 54.38 91 94
ZB1114 99 118 45.62 54.38 83 92
ZB1115 99 118 45.62 54.38 74 89
ZB1116 99 118 45.62 54.38 62 86
ZB1117 80 137 36.87 63.13 92 95
ZB1118 80 137 36.87 63.13 84 92
ZB1119 80 137 36.87 63.13 76 88
ZB1120 80 137 36.87 63.13 63 86
ZB1121 58 159 26.73 73.27 84 95
ZB1122 58 159 26.73 73.27 77 92
ZB1123 58 159 26.73 73.27 67 88
ZB1124 41 176 18.89 81.11 88 96
ZB1125 41 176 18.89 81.11 77 95
ZB1126 41 176 18.89 81.11 67 92

 

Chi tiết 26 kết quả hồi quy

ZB1101

ZB1102

ZB1103

ZB1104

ZB1105

ZB1106

ZB1107

ZB1108

ZB1109

ZB1110

ZB1111

ZB1112

ZB1113

ZB1114

ZB1115

ZB1116

ZB1117

ZB1118

ZB1119

ZB1120

ZB1121

ZB1122

ZB1123

ZB1124

ZB1125

ZB1126

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.